Premoženje

Vrednost namenskega premoženja Javno stanovanjskega sklada mestne občine Koper, ki danes šteje približno 700 stanovanjskih enot, je ocenjeno na cca 67.714.000 EUR.

Ob ustanovitvi je občinski svet MOK, za takratni zagon delovanja JSS MOK, v njegovo last in upravljanje prenesel stanovanjske hiše in druge nepremičnine, v vrednosti 3.830.114.182,00 SIT oziroma 15.982.783,27 EUR.

JSS MOK poleg tega, da racionalno in vestno gospodari s svojim stanovanjskim fondom, obenem pogodbeno upravlja tudi z 89 neprofitnimi najemnimi stanovanji, ki so last Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.