Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Informacije in dokumenti na spletni strani JSS MOK so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, domačo rabo, prepovedano je spreminjanje označb o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

JSS MOK si prizadeva za ažurnost, točnost in popolnost vseh podatkov in informacij na spletni strani, vendar za njihovo dejansko ažurnost, točnost in popolnost ne prevzema nikakršne odgovornosti.
Uporabniki dostopajo do spletne strani na lastno odgovornost. JSS MOK ne odgovarja za morebitno škodo zaradi motene ali onemogočene rabe spletne strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

JSS MOK prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in delovanje spletnih strani, ki so povezani s to spletno stranjo.

JSS MOK si pridržuje pravico, da spletno stran kadar koli spreminja brez predhodnega obvestila, in sicer tako vsebinsko kot oblikovno.