Dokumenti

Tukaj najdete vse dokumente povezane z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper, kot so finančni načrti, zaključna poročila ter poslovni in finačni načrt.