Lastništvo

Javni stanovanjski sklad Mestne Občine Koper  je v 100% lastništvu Mestne Občine Koper.