IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper se zavezuje omogočati dostopnost svijega spletišča www.jss-mok.si v skladu z Zakonomo dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij[. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.jss-mok.si

Stopnja skladnostiii To spletišče www.jss-mok ni skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS 30/18, 95/21 – ZinfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-10). Neskladnosti so navedene spodaj.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi naslednjih razlogov:

(a)   neskladnost z nacionalno zakonodajo.

Spletna stran www.jss-mok.si ni skladna, ker je bila izdelana leta 2012 na platforni Drupal 7 (2011), strošek izdelave cca 9.000,00 €, katero na podlagi izjave izdelovalca Enki d.o.o. ne izpolnjuje nobenih zakonskih zahtev o dostopnosti spletišč. Za uporabo spletne platforme Drupal 9 oziroma 10 bi bilo potrebno izdelati novo spletno stran.

(b) nesorazmerno breme

JSS MOK svoje delovanje financira iz neprofitnih najemnin, čeprav niso namenjene za te namene ampak ker ustanovitelj ne namenja nobenih sredstev za delovanje sklada. Neprofitne najemnine so določene z zakonom in ne pokrivajo vseh stroškov stanovanj ampak le 40% do 50% realnih stroškov stanovanj, najemnine so bile tudi zakonsko zamrznjene od leta 2003 do leta 2021 ko so se v dvoletnem obdobju dvignile postopno za 30%. Iz tega sledi, da smo zelo omejeni pri razpoložljivih finančnih sredstvih, ki jih imamo na razpolago. Naša spletna stran je narejena za zelo omejen krog uporabnikov in sicer za naše najemnike (cca 550 najemnikov) in prosilce za neprofitna stanovanja, ki pa jih večina pride po informacije v našo sprejemno pisarno ali pa po telefonu. Do sedaj nismo zaznali niti težav uporabnikov z različnimi oblikami invalidnosti. Informativna ponudba, katero smo zaprosili izdelovalca za izdelavo nove spletne strani znaša 25.000,00 € do 30.000,00 €., potrebno je dodati še strošek certificiranja v znesku cca med 5.000,00 € in 7.000,00 € za srednje kopleksno; vir: spletno mesto na spletni strani NSIOS. Za leto 2023 imamo že sprejet FN za leto 2023 in v njem ni bil predviden strošek izdelave nove spletne strani. Izdelavo nove spletne strani bomo predvideli v FN zaleto 2024.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 28.4.2023

Izjava je bila nazadnje pregledana 4.5.2023

Povratne in kontaktne informacije

Za postavljanje vprašanj in pripomb imamo Povezavo “VPRAŠAJ NAS” na povezavi: https://www.jss-mok.si/vpra%C5%A1ajte-nas

 

Izvršilni postopek

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48

gp.irsid@gov.si

 

NEOBVEZNA VSEBINA

Naslednja neobvezna vsebina se lahko doda v izjavo o dostopnosti, kakor je ustrezno:

(1) pojasnilo organa javnega sektorja o zavezanosti k digitalni dostopnosti, na primer:

popravljalni ukrepi, ki bodo sprejeti za obravnavo nedostopne vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, vključno s časovnico za uveljavitev navedenih ukrepov:

· To izjavo bomo objavili na naši spletni strani do petka 5.5.2023 v fiksni orodni vrstici v novem zavihku (Izjava o ustreznosti ZDSMA)

· 26.4.2023 smo že naročil upravljalcu naše spletne strani da do 31.5.2023 vgradi vtičnik, ki bo dostopnost z vidika uporabnika pokril večji del zakonodaje na naši spletni strani.

· V letu 2024 bomo v finančnem načrtu zagotovili sredstva za izdelavo nove spletne strani, ki bo ustrezala vsem zahtevam ZDSMA.

-do 5.5.2023 bomo dopolnili našo povezavo VPRAŠAJ NAS z naslednjim tekstom:

»Preko tega obrazca lahko obvestite, da naše spletišče ni skladno z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena zakona Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij;

Preko tega obrazca lahko zaprosite za informacije glede vsebin spletišč in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena ZDSMA ter za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Uporabniku bomo odgovorili na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bo podan odgovor, in zakasnitev odgovora ustrezno utemeljili.«

 

(2) dodatna pomoč po telefonu 080/30-18 za invalide in pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami v času uradnih ur in pomoč v sprejemni pisarni v času uradnih ur: pon in pet od 8h do 12h in sred od 8h do 12h in 14h do 17h v naših prostorih: Ulica Zore Perello Godina 2, Koper;

Direktor:

Zlatko Kuštra