Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

20. november 2022

Številka: 478-6/2021

Datum: 17. 11. 2022

 

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

 

23. avgust 2022

Objava naslednjega javnega razpisa za oddajo javnih najemnih stanovanj v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper  je predvidena spoml

Razpis

17. avgust 2016

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.