Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

04. maj 2023

Koper, 5. 5. 2023

Objavljen razpis za neprofitna stanovanja v soseski Nova Dolinska

 

Razpis

04. maj 2023

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.