Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

23. avgust 2022

Objava naslednjega javnega razpisa za oddajo javnih najemnih stanovanj v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper  je predvidena spomladi 2023.

28. julij 2022

Koper, 27. julij 202

Skoraj pet milijonov evrov nepovratnih sredstev za stanovanja Nova Dolinska

Razpis

17. avgust 2016

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.