Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

13. marec 2020

Spoštovani,

OSEBNI SPREJEM STRANK JE OD PONEDELJKA 11.5.2020 MOŽEN V ČASU URADNIH UR PO PREDHODNEM TELEFONSKEM NAROČILU. ZA NAROČANJE ZA OSEBNI SPREJEM POKLIČITE 080/30-18

Razpis

07. maj 2020

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.