Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

13. marec 2020

Spoštovani,

V času varovalnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom smo na JSS MOK omejili poslovanje. 

Razpis

19. marec 2020

 

 

 

 

 

 

Številka: 478-1/2020

Datum: 19. 3. 2020

 

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.