Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

08. januar 2024

Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis (spletna stran

Razpisi

04. maj 2023

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.

11. julij 2022

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.