Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

08. marec 2024

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št.

Razpisi

04. maj 2023

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.