Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

18. januar 2021

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj  v lasti Javnega stanovanjskega sklada  Mestne občine Koper  v letu 2021 ni predviden.

29. oktober 2020

Od 29.10.2020 bo Javni stanovanjski sklad MOK s strankami posloval v omejenem obsegu

Razpis

17. avgust 2016

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.