Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

29. januar 2020

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št.

Razpis

07. februar 2020

Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra

Rok prijave: 11. 3. 2020

Datum objave: 7. 2. 2020

 

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.