Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

17. januar 2020

NADZORNI SVET

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER

Verdijeva ulica 10, Koper

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.