Objekti

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je od leta 2003 zgradil 195 novih neprofitnih najemnih stanovanj. Nastali sta dve večji stanovanjski soseski stanovanjska soseska »Nad Dolinsko cesto« in stanovanjska soseska »Olmo«.

Poleg izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper skupaj z Mestno občino Koper in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije zgradil na območju stanovanjske soseske »Nad Dolinsko cesto« 48 stanovanj za trg, ki so bila namenjena predvsem mladim družinam in mladim s stalnim bivališčem v Mestni občini Koper.

V začetku leta 2013 pa je Javni stanovanjski sklad skupaj z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. iz Ljubljane na območju stanovanjske soseske »Olmo« zgradil objekt s prvimi 30 oskrbovanimi stanovanji v Mestni občini Koper.