Stanovanjska soseska "Nad Dolinsko cesto"

Na območju, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto« (Uradne objave št. 24/94), je na področju št. 2 zrasla nova stanovanjska soseska s 104 neprofitnimi najemnimi stanovanji.

Soseska je zgrajena v treh nizih. V zgornjem in spodnjem nizu sta dva para večstanovanjskih stavb, med njima pa je objekt podkletenih parkirnih mest. V vsakem vhodu posameznega objekta je 13 stanovanj. Poleg 57 podkletenih parkirnih mest v garaži je za mirujoči promet zgrajenih 108 zunanjih parkirnih mest. V sklopu izgradnje stanovanjske soseske je bila urejena tudi celotna zunanja okolica z osrednjim trgom in z otroškim igriščem.

Investitorja gradnje sta bila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper ter Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Mestna občina Koper pa je za namen gradnje neprofitnih stanovanj zagotovila komunalno urejeno zemljišče.

Celoten projekt gradnje stanovanjske soseske Nad Dolinsko, ki obsega 104 neprofitna najemna stanovanja v izmeri od 40 do 78 m2 ter pripadajoča podkletena in zunanja parkirišča, je bil zaključen septembra 2006.
 

Dolinska cesta 3a in 3b
Koper

26 stanovanj s skupno 1651 m2 stanovanjske površine, katerih gradnja je bila zaključena decembra 2005.
 

Dolinska cesta 3c in 3d
Koper

26 stanovanj s skupno 1651 m2 stanovanjske površine (gradnja zaključena maja 2006).

Dolinska cesta 3e in 3f ter Dolinska cesta 3g in 3h
Koper

52 stanovanj s skupno 3296 m2 stanovanjske površine (gradnja objektov se je zaključila septembra 2006).