Stanovanjska soseska "Olmo"

Na območju, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjska soseska Olmo,  je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, skupaj s soinvestitorjem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, pridobil novih 73 neprofitnih najemnih stanovanj. Mestna občina Koper je zagotovila komunalno urejeno zemljišče.

Zgrajeni so bili štirje večstanovanjski objekti, ki so locirani vzdolž že obstoječega stanovanjskega naselja vrstnih stanovanj v Dolinski cesti in ulici Generala Levičnika v Olmu.
 

Oljčna pot 67 in 67A in Oljčna pot 69 in 69A
Koper

V obeh objektih je skupno 32 najemnih neprofitnih stanovanj. V vsakem objektu je po 16 stanovanj s skupno 895 m2 stanovanjske površine. Pod obema objektoma se v kletnih prostorih nahaja garaža s 46 parkirnimi mesti. Garaža je zaprtega tipa in je namenjena izključno najemnikom objektov. Med objektoma je urejena pokrita kolesarnica, pred njima pa javne parkirne površine. Gradnja je bila zaključena leta 2007.

Dolinska cesta 60 in Dolinska cesta 62
Koper

Objekta sta zasnovana kot večstanovanjski stavbi z garažo. Objekt Dolinska cesta 60 je večstanovanjski objekt s polkletno garažo, dvignjenim pritličjem, nadstropjem in mansardo. V objektu je 13 neprofitnih najemnih stanovanj in garaža z 12 parkirnimi mesti. Objekt Dolinska cesta 62 je za eno etažo višji in ima tudi osebno dvigalo. V objektu je 28 neprofitnih najemnih stanovanj,  v garaži pa 20 parkirnih mest. Oba objekta imata urejene tudi javne parkirne površine. Gradnja je bila zaključena junija 2007.