Oskrbovana stanovanja Olmo

Oskrbovana stanovanja Olmo

Objekt s 30 oskrbovanimi stanovanji je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper zgradil v soinvestitorstvu z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. iz Ljubljane. Mestna občina Koper je za realizacijo projekta zagotovila ter na Javni stanovanjski skladMestne občine Koper neodplačno prenesla komunalno urejeno zemljišče. Ker je Mestna občina Koper oba investitorja oprostila plačila prispevka za komunalno opremljenost  zemljišča, so bili ustvarjeni pogoji, da je najemnina za oskrbovana stanovanja v tem objektu določena v višini neprofitne najemnine. Prednost pri najemu stanovanj imajo občani Mestne občine Koper.

Stanovanja so bila oddana na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen aprila 2012.

Gradnja objekta se je pričela avgusta 2011 in zaključila februarja 2013.

Vrednost celotne investicije je bila 2,5 milijona EUR.

Oskrbovana stanovanja so najemna stanovanja namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere še omogočajo samostojno bivanje. V neposredni bližini je zgrajen tudi dom za starejše občane, tako da lahko najemniki oskrbovanih stanovanj koristijo storitve oskrbe in pomoči po svojih željah in potrebah. Najemnikom je zagotovljena uporaba celodnevne nujne pomoči preko klicnega centra za pomoč na daljavo.

Objekt obsega klet, pritličje in tri nadstropja. Opremljen je z dvigalom. V kleti je 25 parkirnih mest. Pred vhodom v objekt je za najemnike in obiskovalce 5 parkirnih mest. V objektu je 30 stanovanj v izmeri med 38 in 67 m2. Stanovanja imajo opremljeno kuhinjo in kopalnico, ki je arhitekturno prilagojena gibalno oviranim osebam. V vsakem stanovanju je priključek za napravo za klic v sili 24 ur na dan.

V pritličju objekta se nahaja skupna pralnica ter prostor za druženje.

Tipi stanovanj:

  • 9 stanovanj namenjenih za bivanje dveh oseb (dva ležišča)
  • 6 stanovanj namenjenih za bivanje ene do dveh oseb (do dva ležišča)
  • 15 stanovanj namenjenih za bivanje ene oseb (eno ležišče)