Poslovni in finančni načrti

Finančni plan 2003 - tekstualni del

Finančni plan 2003 - finančni del

Finančni plan 2004 - tekstualni del

Finančni plan 2004 - finančni del

Finančni plan 2005 - tekstualni del

Finančni plan 2005 - finančni del

Finančni plan 2006 - tekstualni del

Finančni plan 2006 - finančni del

Finančni plan 2007 - tekstualni del

Finančni plan 2007 - finančni del

Finančni plan 2008 - tekstualni del

Finančni plan 2008 - finančni del

Finančni plan 2009 - tekstualni del

Finančni plan 2009 - finančni del

Finančni plan 2010 - tekstualni del

Finančni plan 2010 - finančni del

Finančni plan 2011 - tekstualni del

Finančni plan 2011 - finančni del

Finančni plan 2012 - tekstualni del

Finančni plan 2012 - finančni del

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2013

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2014

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2015

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2016

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2018

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2019

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2020

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2021 in 2022

SPREMEMBA PFN JSS MOK za leto 2022  - KONČNA

Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za let 2024