Občinski akti

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

(Ur.l. RS, št. 61/09)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

(Ur.l. RS, Št. 85/2020

 

Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

(Ur.l. RS, št. 7/2016, 7/20)