Občinski akti

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
(Ur.l. RS, št. 61/09)

Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 7/2016, 7/20)