Poslovna politika JSS MOK v srednjeročnem obdobju 2012-2016

Stanovanjsko vprašanje je nenehno prisotno, zato se JSS MOK zaveda, da je potrebno že doseženo in realizirano na tem področju vzdrževati, posodobiti in nadgraditi. Rezultat teh prizadevanj, v katera je vpeto delo slehernega zaposlenega na JSS MOK, je tudi pričujoči dokument Poslovna politika JSS MOK v srednjeročnem obdobju 2012-2016. Skozi dokument so podrobneje prikazani in obrazloženi cilji, ki jih bo JSS MOK zasledoval v prihajajočih letih. Gre za realno zadane, predvsem pa uresničljive cilje. JSS MOK se je v letih svojega delovanja strokovno organiziral in izpopolnil v tolikšni meri, da bi bil, seveda ob ustrezni kadrovski dopolnitvi, sposoben prevzemati in izvajati nove naloge.