Obvestilo o spremembi višine neprofitne najemnine

Najemnikom neprofitnih stanovanj

v lasti in  upravljanju

JSS MOK                                                                                                      

Zadeva: Obvestilo o spremembi  višine neprofitne  najemnine

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil dne 4. 6. 2021 v Uradnem listu RS št. 90 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki med drugim spreminja višino neprofitne najemnine. Zakon je stopil v veljavo 15. dan po objavi.

Izpostavljamo določbe, ki se nanašajo na spremembo 116. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in spremembo vrednosti točke, ki je osnova za določitev vrednosti stanovanj in posledično za izračun višine neprofitne najemnine.

Vrednost točke bo po novem znašala 3,5 eura,  ki se bo uskladila postopno:

  • od 1. 7. 2021 bo 2,92 eura,
  • od 1. 4. 2022 bo 3,21 eura,
  • od 1. 4. 2023  pa  3,5 eura.

Glede na dosedanjo vrednost točke, ki znaša 2,63 eura, se vrednost točke in s tem najemnine, v prvi fazi poviša za 11 %.

Po zadnji uskladitvi vrednosti točke se bo višina najemnine usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, prvič meseca aprila  2024.

SZ-1E predvideva še spremembo višine najemnine zaradi vpliva lokacije, ki se bo pričela uporabljati s 1. 11. 2021. (stopnja vpliva lokacije je v priponki)

Novela SZ-1E določa tudi obveznost usklajevanja subvencije neprofitne najemnine in izdaje obvestila o uskladitvi subvencije neprofitne najemnine, ki ga prejmeta upravičenec do subvencije in lastnik stanovanja. Uskladitev subvencije najemnine se bo izvedla avtomatsko (brez izdaje nove odločbe).

Navedeno pomeni, da bo CSD Koper konec julija oziroma začetek avgusta 2021 izdal obvestila o uskladitvi subvencije neprofitne najemnine (uskladitev bo veljala od 1. 7. 2021 dalje).