Nova Dolinska Koper, podpis pogodbe za gradnjo 166 javnih najemnih stanovanj.

Nova Dolinska Koper, podpis pogodbe za gradnjo 166 javnih najemnih stanovanj.

01. marec 2022

Danes sta Javni stanovanjski sklad mestne občine Koper in Stanovanjski sklad republike Slovenije, javni sklad podpisala pogodbo za gradnjo 166 javnih najemnih stanovanj v novi stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru z izvajalcem gradnje VG5, gradnja, inženiring in svetovanje d. o. o.. Skupna pogodbena vrednost posla je 21,8 mio eur z DDV.

Javni stanovanjski sklad MOK je investitor gradnje bloka B3, etažnosti P+8, s 75 stanovanji in podzemne garaže v dveh kletnih etažah z 78 parkirnimi mesti. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je investitor gradnje 2 blokov B1 in B2, etažnosti P+5, s skupaj 91 stanovanji in dveh  pripadajočih podzemnih garaž s skupaj 104 parkirnimi mesti. V sklopu gradnje bo urejena tudi zunanja ureditev območja z zelenimi in pohodnimi površinami, površinami za druženje in igro otrok, vključno z javno pešpotjo na severni strani območja pozidave, ki bo povezovala celotno območje z okolico.

Rok gradnje vseh treh blokov je 18 mesecev, uporabno dovoljenje je predvideno v septembru 2023.