Pomoč prejemnikov socialnih transferov

Zaščita socialnih transferjev

Mnogi prejemniki socialnih transferjev, ki so namenjeni preživetju posameznika in družine, se znajdejo v začaranem krogu, ko zaradi dolgov pride do blokade osebnega računa ali jim banke za vpogled na račun posegajo v že tako skromna sredstva. Da bi zavarovali socialne transferje in omogočili prejemnikom, da jih uporabljajo za preživetje, je Državni zbor sprejel spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, uvajamo pa tudi predplačniško kartico.

Predplačniška kartica je namenjena nakazovanju in koriščenju sredstev iz socialnih transferjev, ki so namenjeni preživetju posameznika ali družine (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek). Uporablja se enako, kot bančna kartica, a zanjo ni potreben bančni račun.

Kaj pravi zakon?

Za uresničevanje zaščite socialno najbolj ogroženih ljudi so bile v Zakon o izvršbi in zavarovanju vključene pomembne novosti:

  • Zakon prepoveduje poplačilo dolgov in stroškov izvršb iz dohodkov, ki so izvzeti iz izvršbe.
  • V celoti morajo upravičencem torej ostati prejemki: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, starševski dodatek, otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, nadomestilo za invalidnost, štipendije in podobno.
  • Iz izvršbe je izvzet tudi veteranski dodatek - nanj se lahko z izvršbo poseže le v primeru izvršbe zaradi neplačevanja zakonite preživnine.
  • Dolžniku mora v primeru izvršbe ostati po izterjavi 76 odstotkov bruto minimalne plače.

Kaj so predplačniške kartice?

Predplačniške kartice bodo namenjene socialno najbolj ogroženim, ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati.

Kartice bodo omogočale način poslovanja brez bančnega računa. Na kartice bodo posamezniki prejemali izključno socialne transferje (npr. denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, itd.).

Kdaj lahko zaprosite za predplačniško kartico?

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo 3. 7. 2015 objavili javno naročilo za izvedbo sistema predplačniških kartic. Načrtujemo, da bodo kartice v uporabi do konca leta 2015.

Upravičenci oziroma prejemniki pravic iz javnih sredstev se bodo za predplačniške kartice lahko odločili prostovoljno.

Več o projektu

© 2015 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  http://www.paketpomoci.si/pomoc-prejemnikom-socialnih-transferjev.html

Več o projektu: http://www.paketpomoci.si/pomoc-prejemnikom-socialnih-transferjev.html

Logo

080 2002  Pomoč in informacije za prosilce

01 369 77 71 Informacije za obstoječe podpornike

01 369 77 90  Informacije za nove podpornike

Številke so dosegljive vsak delavnik od 9. do 15. ure.