Pomoč ob grožnji prisilne izselitve

Prisilna izselitev iz neprofitnega najemnega stanovanja

Če ste se znašli v socialni stiski zaradi izgube zaposlitve ali drugih razlogov in ne zmorete poravnavati mesečnih stroškov neprofitne najemnine ter stroškov, povezanih z uporabo stanovanja, ukrepajte, preden bo prepozno. S pravilnim in pravočasnim ukrepanjem lahko preprečite deložacijo (prisilna izselitev) in si zagotovite nadaljnjo uporabo stanovanja. Z aktivno podporo in strokovno pomočjo želimo pomagati družinam, ki jim grozi prisilna izselitev. Naš cilj je, da tudi po deložaciji družino ohranimo kot celoto.

Kaj pravi zakon?

Skladno z določili stanovanjskega zakona vam za neprofitno stanovanje ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, ko najemnine ne zmorete plačevati, če:

 • ste se znašli v izrednih okoliščinah, ki jih niste mogli predvideti ali nanje ne morete vplivati (izguba zaposlitve, smrt v družini, težja bolezen, elementarne nesreče …);
 • ste v 30-ih dneh po nastanku teh okoliščin vložili vlogo za subvencijo najemnine ali pri občini zaprosili za izredno pomoč;
 • ste o tem tudi obvestili lastnika stanovanja.

Kako lahko preprečite deložacijo?

Kaj storiti, da si kljub pomanjkanju finančnih sredstev zagotovite uporabo najemnega stanovanja in da preprečite deložacijo? Možnosti je več:

 1. Vložite vlogo za subvencioniranje najemnine – na pristojni center za socialno delo (CSD Koper, Cankarjeva 8, Koper).
 2. Vložite vlogo za izredno pomoč pri uporabi stanovanja – na občino vašega bivališča.
 3. Vložite vlogo za izredno denarno socialno pomoč – na pristojni CSD.
 4. Obvestite najemodajalca - lastnika stanovanja, ki je zapisan v najemni pogodbi - o nastanku izjemne okoliščine in uveljavljanju pomoči ter subvencije.

Kdo vam lahko pomaga?

Občina vam, če niste upravičeni do subvencije in ne morete plačevati najemnine, lahko začasno odobri izredno pomoč.

Ko se znajdete v stiski in ne morete plačevati najemnine, se čim prej (v roku 30 dni od nastanka izjemne okoliščine) obrnite na pristojni center za socialno delo. Tam vam bodo dali vse potrebne informacije in svetovali o možnih ukrepih in pomoči.

Nikar ne čakajte!
Najslabše v takšni situaciji je, da ne ukrepate takoj, pač pa čakate, da dolg naraste. Center za socialno delo vam v takšnem primeru tudi z izredno denarno pomočjo ne more več pomagati.

CSD Koper , Cankarjeva 8, Koper, Tel. 05/66-34-550, e-pošta: gpcsd@gov.si, web: http://csd-kp.si/sl/page/view/id/domov

Uradne ure:

 • Ponedeljek

  od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

 • Sreda

  od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

 • Petek

  od 8.00 do 12.00

 

© 2015 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Več o projektu: http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-groznji-prisilne-izselitve.html

Logo

080 2002 Pomoč in informacije za prosilce

01 369 77 71 Informacije za obstoječe podpornike

01 369 77 90  Informacije za nove podpornike

Številke so dosegljive vsak delavnik od 9. do 15. ure.