Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2012-2021

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2012-2021, Analiza stanovanjskega programa za obdobje. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 23. decembra 2011 na e-naslov: gp.mop@gov.si  ali na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.