Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih obremenitev SEPA

Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih obremenitev SEPA

 

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki bo zamenjala sedanje trajnike. SDD je plačilna storitev za poravnavo obveznosti do prejemnikov plačil na podlagi plačnikovega soglasja za obremenitev njegovega računa. SDD je namenjena plačevanju ponavljajočih se (periodičnih) obveznosti v evrih.

Skladno s pravili, ki urejajo SDD, mora plačnik oddati izpolnjeno in podpisano soglasje za SEPA direktno obremenitev direktno prejemniku plačila, torej Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper in ne več svoji banki. Ravno tako mora plačnik vse spremembe oziroma ukinitve soglasij sporočati direktno prejemniku plačila.

Glede na zgoraj navedeno vam v prilogi pošiljamo obrazec »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«, katerega nam izpolnjenega in podpisanega vrnete najkasneje do 05.11.2012. V kolikor do navedenega datuma podpisanega in izpolnjenega soglasja ne bomo prejeli, vas ne bomo mogli vključiti v seznam SDD, kar pomeni da boste morate sami poskrbeti za plačilo najemnine.

Opozoriti vas moramo tudi na to, da v koliko najemnik ni tudi plačnik, mora soglasje izpolniti in podpisati plačnik ter zapisati ime dolžnika v polje z zaporedno številko 15.

Za izvajanje SDD storitev veljajo splošni pogoji, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki. Hkrati vas obveščamo, da se bodo direktne obremenitve od novembra dalje, izvajale  28. v mesecu in ne več 18. v mesecu.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na tel. 05-6646-421.