Kako skrbeti za vaš dom

Vlaga in plesen

Vlaga in njena še bolj nadležna sopotnica, zidna plesen, je v naših bivalnih prostorih ne tako redka in nezaželena »podnajemnica«. Načeloma sicer vemo, da je potrebno vse prostore redno in temeljito zračiti, a ta izraz razume vsakdo nekoliko po svoje, kot se pogosto izkaže. Temeljito prezračevanje namreč pomeni, da moramo bivalne prostore trikrat na dan za dve do tri minute zračiti tako, da je pretok zraka navzkrižen, se pravi s prepihom, ko na stežaj odpremo vsa okna, morda tudi zunanja ali balkonska vrata. Pri tem moramo ravnati razumno – prepiha ne bomo delali, kadar je hiša polna, še posebej ne, ko so doma otroci in starejše osebe ali pa bolni. Prav tako ni potrebe, da bi na tak način vsak dan zračili kletne prostore, vendarle pa je pomemben princip, kako to pravilno narediti. Le tak način prezračevanja namreč »odpihne« tudi tisto vlago, ki zastaja v kotih, v kopalnicah (te v veliki večini primerov, posebej v blokih in stolpnicah, nimajo oken) in drugih prostorih. Tak način prezračevanja tudi prepreči nastajanje plesni, saj strokovnjaki radi rečejo, da ima plesen »rada mir«.

Mir  v stanovanjskem objektu

Mir pomeni, da uporabniki zagotavljajo tako rabo stanovanj, da ne motijo drugih uporabnikov in v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št.45-2170/1995) mejna nočna raven hrupa ter ob nedeljah in praznikih tudi mejna dnevna raven, ne presegata 45 dbA, mejna dnevna raven hrupa pa je manjša od 55 dbA.

8. člen ZJRM-1 (povzročanje hrupa):
(1) Kdor na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 do 208,65 evra.
(2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 104,32 evra.

Domače živali

Lastniki domačih živali morajo skrbeti, da te ne motijo drugih uporabnikov. Domačih živali ni dovoljeno puščati brez spremstva v skupnih prostorih in v okolici hiše. Po notranjem atriju jih lastniki lahko vodijo na vrvici. Lastniki živali so dolžni odstraniti vso nečistočo, ki jo povzročajo njihove živali.

Dolžnosti najemnikov

  • paziti na red in čistočo v stanovanjih, skupnih prostorih ter na zemljiščih, ki pripadajo stavbi,
  • ne smejo motiti drugih uporabnikov stanovanj, predvsem pa zagotoviti mir v nočnem času med 22. in 6. uro,
  • paziti na red in snago v stanovanjski stavbi, ter odstraniti sneg z dohodnih poti, do stavbe,
  • upravniku v stavbi redno javljati spremembe o številu članov skupnega gospodinjstva,
  • takoj sporočiti upravniku v stanovanjski stavbi  o pomanjkljivostih ali okvarah na ali v stanovanjski stavbi oz. skupnih prostorih in opremi,
  • uporabljati stanovanja v skladu dobrega gospodarja in načinom, ki ne povzroča prekomerno obrabo oz. uničevanje stanovanjskega prostora,
  • vzdrževati stanovanje v uporabnem stanju.