Možnost zamenjave dobavitelja električne energije

Odprtje trga z električno energijo pomeni za najemnike stanovanj v lasti JSS MOK možnost izbire oziroma zamenjave dobavitelja električne energije.Na straneh Javne agencije RS za energijo se lahko preveri kdo je najugodneši ponudnik električne energije http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1140&id_meta_typ... . Na voljo so naslednji ponudniki električne energije:

Pri zamenjavi dobavitelja električne energije je potrebno tudi podpisano soglasje s strani lastnika priključka. Lastnik priključka je Javni stanovanjski sklad MOK. Za podpis soglasja se oglasite v času uradnih ur v sprejemni pisarni JSS MOK, Nazorjev trg 5, Koper.