Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj z dne 5.5.2023

Obvestilo o postopku dodeljevanja stanovanj po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj z dne 5. 5. 2023

Predmet oddaje je  75 neprofitnih  stanovanj na lokaciji Nova Dolinska (od katerih je 8 stanovanj prilagojenih za  funkcionalno ovirane osebe)  in izpraznjena stanovanja na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2024 in 2025 oziroma do izteka veljavnosti prednostne liste.

Pri dodelitvi bodo skladno z razpisnimi pogoji upoštevani naslednji površinski normativi:

 

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine - lista A

 
 

1 člansko

od 20 m2 do 30 m2

 

2 člansko

nad 30 m2 do 45 m2

 

3 člansko

nad 45 mdo 55 m2

 

4 člansko

nad 55 m2 do 65 m2

 

5 člansko

nad 65 m2 do 75 m2

 

6 člansko

nad 75 m2 do 85 m2

 

 

Stanovanja se bodo dodeljevala po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Stanovanja v zazidavi Nova Dolinska so glede na površinske normative primerna za 3  in 4 članska gospodinjstva ter za funkcionalno ovirane osebe.

Glede na to,  da s stanovanji za 5 članska gospodinjstva JSS MOK (razen redkih izjem na drugih lokacijah) ne razpolaga, bodo 5 članskim gospodinjstvom v najem ponujena stanovanja v zazidavi Nova Dolinska, ki so po normativih primerna za 4 člansko gospodinjstvo. V kolikor upravičenec  ponujenega stanovanja v tem primeru ne bo sprejel, ne bo črtan iz liste upravičencev, vendar mu JSS MOK ne more  jamčiti, da mu bo po tem razpisu zagotovljeno neprofitno stanovanje. (Čakal bo na primerno stanovanje po normativih za 5 članov, v kolikor se to izprazni do novega razpisa).

Stanovanja za 1 članska, 2 članska  in  6 članska gospodinjstva se nahajajo na  različnih lokacijah območja Mestne občine Koper in občine Ankaran. Stanovanja se dodeljujejo, ko postanejo vseljiva. Ko posamezno stanovanje postane vseljivo, se ob upoštevanju števila družinskih članov,  dodeli najvišje uvrščenemu prosilcu. Ko pride posamezni prosilec na vrsto za dodelitev neprofitnega stanovanja, je o tem ustno oziroma pisno obveščen.

Z  upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino v obliki notarskega zapisa. Sopodpisniki predmetne pogodbe bodo hkrati tudi vsi polnoletni uporabniki, to je polnoletne osebe, ki so kandidirale skupaj s prosilcem.

Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove ali poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje več,  se  z odločbo črta iz seznama upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo JSS MOK  ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje za  dodelitev. 

Številka: 3523-21/2023

Datum: 21. 6. 2024

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe), razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem št. 3523-21/2023 z dne 5. 5. 2023 ter Prednostne liste »A« za dodelitev neprofitnih  stanovanj v najem z dne 8. 3. 2024  objavlja

 

SEZNAM  UPRAVIČENCEV, KI JIM BODO ZAGOTOVLJENA

NEPROFITNA STANOVANAJA V NAJEM

 

Zap. št.

Prosilec

Točke

1

HUSIĆ SENADA

832

2

ANŽIČ IZIDOR

826

3

MARČETA NEBOJŠA

803

4

REPIJA MILICA

791

5

ARNAUT ŽANET

790

6

ŠUKALO ZORAN

755

7

HADŽIŠEHIĆ SAMRA

755

8

MILKOVIĆ MONIKA

752

9

BABIČ KOSIČ VIVIEN

748

10

HADŽIĆ ADIS

745

11

PEJOVIĆ SONJA

743

12

LANGERŠEK ROMANA

743

13

PAVIĆ MARJAN

726

14

TRSTENJAK ELVIS

724

15

MAJCEN TADEJA

719

16

BAŠIĆ DAMIR

704

17

CERIN MATEJ

704

18

VUKMIROVIĆ GORDANA

700

19

BALTA JESENKO

698

20

KOPRIVC VUJKOVIĆ ŽELJKA

694

21

LEKAJ PETRIT

693

22

PRIMC LUKA

682

23

DELUK MAJA

679

24

VDOVČ ANJA

674

25

POLJAK BRIGITA

673

26

BORŠIČ MATEJA

671

27

HITI ANUŠKA

665

28

DJEKIĆ MAJA

665

29

SAVIĆ NADA

663

30

ĆETOJEVIĆ DENIS

661

31

PAŠIĆ GORDANA

660

32

PAHOVIĆ SANDRA

658

33

MERDANOVIĆ EMINE

658

34

ĆORALIĆ AMIR

657

35

KOBLAR KARMEN

656

36

JAKAJ ENGJELL

653

37

NUKIĆ EDINA

649

38

MIRČETIĆ PINA SAMUEL

647

39

MALIĆ DAVOR

647

40

MANDARIČ MIRELA

641

41

GANDUSIO ELENA

639

42

BAGIĆ GORDANA

636

43

STOJNIK TAJŠA

636

44

KUZMAN TJAŠ

633

45

GROPAJC DEJAN

633

46

VIŠIĆ DAMJAN

630

47

MUJKIĆ DENI

630

48

ZLATKOV JOVANKA

627

49

VASILJEVIĆ JOVO

627

50

MUSTAFOSKI NEAT

627

51

ŠKORJA URŠKA

626

52

RIVIĆ STIPO

625

53

TOPČAGIĆ DEJAN

624

54

RADOVAN JELICA

624

55

ILIČIĆ PATRICIJA

622

56

ALAGIČ AMELA

616

57

FERMO ROK

616

58

ŠUKALO MLADEN

615

59

MURIĆ RASIMA

614

60

OZMEC MICHELLE

614

61

MARKOVIĆ ANDREJ

610

62

ZUPAN BONIN VESNA

610

63

BATALEVIĆ MUHAMED

609

64

ČUBRAKOVIĆ SRETINA

608

65

GRIŽANČIČ REBEKA

608

66

KOŠČAK INES

608

67

NINKOVIĆ IVANČIČ NEVENKA

605

68

MILOSAVLJEVIĆ SVETLANA

605

69

LINDIČ TAMARA

602

70

KALAN KATARINA

601

71

MARKUN ANITA

601

72

MAHMUTOVIĆ DENIS

600

73

HOTI AZEM

598

74

MESAREC JOŽE

597

75

MAMIĆ SULEJMAN

593

76

BAJRAMOVIĆ MAIDA

591

77

ŽIGRAJ ROBERT

588

78

KRAŠNA MITJA

588

79

ŠTEVANJA KARMINA

588

80

KONIĆ SINTIJA

587

81

THAQI HAJRULLAH

587

82

MILINKOVIĆ TOMAŽ

585

83

STOJANOVIĆ IVANA

585

 

Poleg navedenih upravičencev  bodo zagotovljena stanovanja za funkcionalno ovirane osebe še naslednjim upravičencem:

 

- Kudelić Jasmin                    

- Stepanović Brodschneider Teja

- Horvat Novak Janja

- Tuljak Adela

- Bošnjaković Rukija

- Ibrahimović Aida     

                                

                                                                                     Direktor:

                                                                                    Zlatko Kuštra l. r.