Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

24. marec 2014

Obvestilo za najemnike JSS MOK, ki želijo zamenjati obstoječega dobavitelja električne energije z dobaviteljem GEN I

20. februar 2014

JSS MOK v letu 2014 ne predvideva objavo javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 

Razpis

30. julij 2014

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.