Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

11. december 2014

Cenjene stranke obveščamo, da bodo uradne ure Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine

24. marec 2014

Obvestilo za najemnike JSS MOK, ki želijo zamenjati obstoječega dobavitelja električne energije z dobaviteljem GEN I

Razpis

30. julij 2014

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.