Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

20. februar 2014

 Naslednji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016. 

30. januar 2014

Odprtje trga z električno energijo pomeni za najemnike stanovanj v lasti JSS MOK možnost izbire oziroma zamenjave dobavitelja električne energije.Na straneh

Razpis

30. julij 2014

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.