Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

20. november 2014

V zadružnem domu v Sv. Antonu št. 1(ena) oddajamo v najem najboljšemu ponudniku profitno stanovanje v velikosti 54,1m2.

24. marec 2014

Obvestilo za najemnike JSS MOK, ki želijo zamenjati obstoječega dobavitelja električne energije z dobaviteljem GEN I

Razpis

30. julij 2014

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.