Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

28. januar 2016

Položnice JSS MOK brez provizije pa lahko še naprej plačujete na Delavski hranilnici podružnica Koper, Gortanov trg 1, Koper.

30. julij 2015

Odpis dolgov

Razpis

26. januar 2017

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo JSS MOK objavil  predvidoma 4. septembra 2017.

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.