Obvestilo o vzpostavitvi mestne blagajne

Spoštovani!

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper je občina vzpostavila pogoje za delovanje mestne blagajne. V njenem okviru občina zagotavlja občanom gotovinsko poslovanje plačilnih nalogov, izdanih s strani neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občine, brez provizije. V ta krog so zajete šole, vrtci in drugi javni zavodi Mestne občine Koper, vse krajevne skupnosti in stanovanjski sklad. Vzpostavitev mestne blagajne omogoča občanom plačevanje vseh plačinih nalogov na enem mestu in brez provizije. Sredstva za delovanje mestne blagajne za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov zagotavlja Mestna občina Koper v okviru sredstev proračuna.

Za izvajanje poslovanja mestne blagajne je bila izbrana Delavska hranilnica d.d. Ta bo občanom omogočala gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez provizije vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do petka, od 8.00 do 17.00, na naslovu Gortanov trg 1, 6000 Koper. Poslovanje mestne blagajne prične 24.09.2014.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 05 66 46 249.

S spoštovanjem!