Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v letu 2021 ni predviden

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj  v lasti Javnega stanovanjskega sklada  Mestne občine Koper  v letu 2021 ni predviden.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper  namerava na območju zazidave Nad Dolinsko v prvi polovici leta 2021 skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pričeti z izgradnjo javnih najemnih stanovanj, ki naj bi bila dokončana predvidoma konec leta 2022 oziroma v začetku 2023.