Izjava za javnost - Razpis JSS MOK za neprofitna stanovanja - Lista "A"

Koper, 1.8.2013

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

RAZPIS JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOK ZA NEPROFITNA STANOVANJA – LISTA A

 

 

Javni stanovanjski sklad MOK je dne 15.11.2012 objavil javni razpis za dodelitev okvirno 35 neprofitnih stanovanj – Lista A na različnih lokacijah v Mestni občini Koper, vloge je bilo možno oddati do vključno 1.2. 2013. Na razpis je prispelo 709 vlog.

 

Oblikovane so bile tri prednostne liste A za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere (višina dohodka) po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) in niso zavezanci za plačilo varščine ter lastne udeležbe.

 

Na listo A za samske osebe med katere bomo razdelili okvirno 10 stanovanj se je uvrstilo 174 prosilcev;

 

Na listo A za potrebe invalidnih oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, med katere bomo razdelili okvirno 2 stanovanji, so se uvrstili 4 prosilci.

 

Na listo A za več članska gospodinjstva - ostali pa se je za razdelitev okvirno 23 stanovanj uvrstilo 421 prosilcev.

 

110 prosilcev ni bilo uvrščenih na prednostno listo, ker niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Lista je objavljena od 1.8.2013 na spletni strani www.jss-mok.si in v prostorih JSS MOK.

 

Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2013 in 2014.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                          Direktor:

                                                                                                          Darko KAVRE l.r.

 

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel.št. 05/66-46-421