Informativni prikaz tipičnih tlorisov A, B, C

Tipi stanovanj:

Objekt bo sestavljen iz 11 etaž, dve podzemni etaži bosta namenjeni parkiranju. V objektu bo skupno 75 stanovanj. V pritličju stanovanjskega bloka se bo poleg sedmih stanovanj nahajala še vhodna avla, prostor za gasilce in prostor za čistila. V osmih nadstropjih nad pritličjem bo po osem stanovanj v vsaki etaži. Vse stanovanjske etaže nad pritličjem bodo enake. Od vseh stanovanj bo 8 stanovanj (oz. 10%) prilagojenih funkcionalno oviranim osebam.

V priponki so informativni prikazi tipičnih tlorisov stanovanj. Predstavljene so informativne neto uporabne stanovanjske površine prepisane iz projekta. Natančne površine posameznega stanovanja bodo znane po končani gradnji.