Informacija o javnem razpisu za oddajo javnih najemnih stanovanj v lasti SSRS na lokaciji Nova dolinska (blok 1 in 2)

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) je 8. marca 2024 objavil prednostno listo za dodelitev v najem 75 neprofitnih stanovanj na lokaciji Nova Dolinska, vključno z osmimi stanovanji, prilagojenimi za funkcionalno ovirane osebe, in za izpraznjena stanovanja na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Prav tako  so bile  prosilcem vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena neprofitna najemna stanovanja.

 Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper v letu 2024 ne bo objavil javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

16. maj 2024.

 

SSRS seznanja zainteresirano javnost, da z 18.5.2024 objavlja ponudbo za razpis za oddajo  91 stanovanj na lokaciji Nova Dolinska v Kopru.

Z zbiranjem prijav bodo pričeli z 20. majem 2024, zadnji dan za oddajo prijave bo 31. maj 2024. Izbor najemnikov bo opravil predvidoma 26. septembra 2024.

Stanovanja so namenjena vsem zainteresiranim prosilcem. Prednost pri najemu imajo prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade družine, družine in mladi do 35 let. V dveh objektih na lokaciji Nova Dolinska v Kopru je na voljo 60 dvosobnih stanovanj z najemnino od 286,94 EUR do 368,15 EUR, 18 trisobnih stanovanj z najemnino od 326,77 EUR do 364,21 EUR ter 13 štirisobnih stanovanj z najemnino od 562,44 EUR do 564,71 EUR. Stanovanjski sklad RS je za projekt izgradnje stanovanj Nova Dolinska pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.

Oddaja vloge bo možna od 20.5.2024 do vključno 31.5.2024 na povezavi:  www.najem.stanovanjskisklad-rs.si, dokumentacija je na povezavi:   http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija    

Dodatna pojasnila bodo na voljo na e-naslovu: ssrsinfo@ssrs.si   ali tel. št. 01/ 47-10-500.